Välkommen till Åsnen

I Åsnenområdet möts nordligt kärvt och sydligt frodigt. Steget från gran, tall och blekgult myrgräs till skimrande ädellöv, blomsterängar och ljust kulturlandskap är ofta kort. Öppna landskaps bördiga sedimentjordar byts snabbt till blockrika moränmarker med djup barrskog. Mitt i landskapsbilden öppnar dessutom Åsnen upp en blå spegel fylld av skärgård och fjordar.

Åsnens insjöskärgård, Photo Per Pixel
Klockgentiana Åsnen Photo Tobias Ivarsson ©

Mångfalden av miljöer betyder inte bara ett varierat landskap, utan också förbluffande mycket liv på liten yta. Motpoler bor ofta granne. Tofsmes och spillkråka finns intill mindre flugsnapparens och sälgskimmerfjärilens skogar. Klockgentianans blomsterklockor i lysande blått når samma sjöstränder som bok och gran. Bortom ängsfruktodlingarnas gullviva och gökärt följer våtmarker med sångsvan och trana liksom jordbrukslandskapets och vassvikarnas röd glada och rördrom.

Åsnen kan summeras i siffror. 150 kvadratkilometer klarvattenyta, 700 kilometer stränder, ungefär tusen öar och drygt 120 häckande fågelarter. Kvaliteter som sammantaget fört upp sjön på CW-listan, Convention of Wetlands, över världens mest skyddsvärda våtmarker.

Ändå slår inget verkligheten. Storlommens ödsliga vildmarksrop och fiskgjusens kraftfulla flykt bär på så mycket skönhet och starka upplevelser som aldrig kan fångas av någon statistik.

Åsnens besöksmål är många och skiftande. Några nås med bil, cykel eller till fots. Andra med kanot. Bjurkärrs gamla bok- och ekskog har få motsvarigheter i Europa. Vandringsstigar leder mot grönskimrande lövvalv där skogsduva hoar och koralltaggsvamp växer på månghundraåriga högstubbar och fallna trädstammar. Värdefulla ädellövskogar med spännande fauna och flora väntar även vid Agnäs, Torne, Hackekvarn och Trollberget.

Öar i Åsnen Photo Tobias Ivarsson ©

Hunshult reser en ljudmässig vägg av trastsång och hackspettsvirvlar kring grodkärr och högstammig ek och bok. Vid Jät och Skatelövsfjorden breder stora slättområden ut sig tillsammans med lärksång och storspovsdrillar.
Lidhemssjön och Husebymaden är klassiska fågelsjöar med skrattmåskolonier, simänder och brun kärrhök. Kanske ser du också havsörn, norra Europas största och ståtligaste rovfågel.
Vid Toftåsa myr är tonläget mer nordligt. Älg klafsar genom starrmadernas gryningsdimma samtidigt som bubblande orrspel ljuder från myrens ljungtuvor och mattor av tuvull.
Vid Tåget och Lunnabacken väntar ett ålderdomligt kulturlandskap med ängsfruktsodlingarnas pastellfärgade vårblomning, vildbin och fina fjärilsmarker.

Skärgården är en värld i sig och ett tyst möte mellan skog och vatten bortom biltrafik och annan mänsklig aktivitet. Tvillingöarna Norra och Södra Aspö kläs av knotig barrskog respektive skimrande ädellöv. Strax bortanför väntar Bergön med blandskog, rött ödehemman, naturliga källor och jätteblock. I närheten av Åsnen finns också Taglamyren med ett av södra Sveriges största och mest lättåtkomliga orrspel.

Åsnenområdets naturupplevelser är stora, vackra och når alla sinnen. Gammelskogarnas miljöer lär kunna lindra depressioner och utbrändhet. Vid sjön väntar också tystnad och mörker fritt från ljusföroreningar från städer, fabriker och motorvägar. Välkommen till Åsnen! Natur på riktigt som gör oss både lugnare och lyckligare!