Nationalparksarbete pågår

Nationalpark är den finaste utnämning ett naturområde kan få. I Åsnenområdet pågår just nu förberedande arbeten till Åsnens planerade nationalpark.

Trollberget, Åsnen. Photo: Hans Runesson

Entré Trollberget

Med start den 28 novmeber påbörjas arbetet med att bygga entré i Trollberget. Det innebär att det kommer att vara begränsad tillgänglighet under en period. Cyckelleden "Banvallsleden" kommer fortsatt att vara öppen, men med grindar som man kan gå eller cykla förbi.

Vill du uppleva naturen i den blivande nationalparken vill vi tipsa om ett besök i Bjurkärr just nu istället. Här kan du vandra i en av Sveriges äldsta och värdefullaste ädellövskogar. Fina markerade stigar varav en tillgänglighetsanpassad.

På nationalparksprojektets hemsida kan du se bilder från pågående arbeten, skisser över stigar och planen över Trollbergets besöksplats!
Klicka här så kommer du direkt till sidan!

Planerad Nationalpark Åsnen, Photo: Länsstyrelsen Kronoberg

Följ arbetet med Sveriges 30:e nationalpark; Åsnen

Du kan följa hela projektet på webbsidan Nationalpark Åsnen eller på facebook