Fågelskådning i Åsnen

Har du svårt att stå emot lockropet från en stenknäck? Eller blir du hänförd av nattliga läten från kärrsångare och rördrom? Då är det Åsnen du ska söka dig till. Här befolkas den grunda sjön och dess naturreservat av sångare, vadare, tärnor och rovfåglar, ett sant överflöd av fågelprakt.

Fiskgjuse i Åsnen Småland

Med vikar och fjordar omgivna av strandängar, våtmarker och skogar erbjuder Åsnen hemvist åt fåglar med vitt skilda önskemål. Varje vinter seglar havsörnen på breda vingar i stora cirklar över vattnet och får enstaka gånger sällskap av vännen kungsörn. Vår och höst passar gässen på att gästa området runt Huseby och vid Lidhemssjön. Över Djurle myr ser du rovfåglar som stenfalk, lärkfalk och fjällvråk. 

Åsnen Småland

Ställ dig längst ut på Ällenäsudde en dag i maj och räkna hur många marina arter du ser passera. Kyrkbryggan vid Skatelövsfjorden är ett utmärkt ställe att övervaka vaken som om våren bildas i åmynningen strax intill. Spetsa öronen för rördrommen. Nyligen restaurerade Husebymaden bjuder ett av områdets många fågeltorn. Här får änder, doppingar och gäss sällskap av  svanar och rovfåglar. Under år 2013 har cirka 230 arter setts på maderna. De flesta skådarplatser i Åsnen är tillgängliga med bil, men alla vinterhålls inte så var förberedd på en promenad.