Sjötrafikföreskrift

Sjötrafiksföreskrift Urshultsviken

Föreskrift enligt 2 kap 2 § sjötrafikförordningen, förbud mot sjötrafik i sjön Åsnen, Urshultsviken.

Det rödstreckade området visar var förbudet gäller.

Ladda ned kartan här.

Sjötrafikföreskrift Åsnens utlopp

Föreskrift enligt 2 kap 2 § sjötrafikförordningen, förbud mot sjötrafik i sjön Åsnen och Åsnens utlopp i Mörrumsån.

Det rödstreckade området visar var förbudet gäller.

Ladda ned kartan här.