Senaste nytt & updates till boken

Här hittar du information gällande eventuella ändringar, uppdateringar och kompletteringar till boken ÅSNEN Natur och nationalpark.

Åsnen

Gällande beskrivningen av den orangemarkerade vandringsstigen vid Lunnabacken:

Vandringsstigen går delvis utanför naturreservatsgränsen och är inte i det skick som den var vid inventeringen inför boken. Därför kan den vid vandringen upplevas annorlunda mot hur den är beskriven. På vissa ställen är skyltarna dåliga eller saknas helt och man kan därför råka gå fel. 

 

Gällande besök på Södra Aspö i Åsnens nationalpark:

Det finns planer för en framtida vandringsstig på Södra Aspö. Vänligen tänk på att det finns tillträdesförbud på ön på grund av fågelskydd, samt att det är helt förbjudet att tälta/sova på ön.