Naturguideboken ÅSNEN Natur och nationalpark – Din guide till unika upplevelser blir din oumbärliga naturguide till Åsnenområdet! Den finns nu i två språkversioner; svenska och engelska.

Åsnenområdets natur är verkligen vidunderligt vacker med alltifrån storlom och fiskgjuse till linnea, koralltaggsvamp, blommande äppelträd och långhornsbi.

ÅSNEN Natur och nationalpark är en inspirerande naturguidebok som presenterar områdets intressantaste besöksmål genom text, kartor och bilder. Fauna och flora behandlas utförlig och detaljerat.
I boken ingår även naturalmanacka, författarnas personliga berättelser, förslag på vandringar och cykelturer mm. 
Vår förhoppning är att boken ska belysa denna rikedom och entusiasmera till mjuka upptäckter i Åsnenområdet som tar hänsyn till traktens boende och markägare, respekterar eldningsförbud och fågelskyddsområden och självklart också uppträder med respekt och omdöme gentemot fauna och flora.

Boken har värdefulla fakta för de som brinner för just flora och fauna. Samtidigt är den en härlig inspiration för nyfikna nybörjare och allmänt fritids- och naturintresserade

Nu finns boken i en helt ny engelsk upplaga av boken samt en uppdaterad svensk version! Nytt jämfört med den första upplagan är bland annat ett detaljerat avsnitt om Åsnens nationalpark.

Pris: 325 SEK. 

Här kan du köpa ditt exemplar:
Kalvsviks lanthandel
Ålshults handelsbod
Getnö Lake Åsnen Resort
Huseby Bruk
Åsnenrökeriet
Urshults Hotell
Alvesta kommun
Växjö Turistcenter
Tingsryds Turistbyrå
Mjölknabbens Camping / Amys Café
Norraryds Camping
Alvesta bokhandel
IKEA Hotell
Hotell Rådmannen
ICA Nära Ryd

 

Statliga bidrag till lokala naturvårdsprojekt var medfinansiär för genomförandet av första bokprojektet. 
Den engelska versionen av 'ÅSNEN Natur och nationalpark' har finansierats med medel från den Europeiska regionala utvecklingsfonden samt Region Kronoberg.