Med en ålder på närmare 500 år väcker Åsnenområdets jätteekar vördnad och perspektiv på våra egna livs korta förgänglighet.

Jätteek Åsnen Photo Tobias Ivarsson ©Med en ålder på närmare 500 år väcker Åsnenområdets jätteekar vördnad och perspektiv på våra egna livs korta förgänglighet. Visst svindlar det! Vissa av traktens träd har grott som ekollon innan Gustav Vasa besteg tronen. Nu har de en omkrets på över fyra meter och fortsätter att treva mot solen och rymden med sina löv och grenverk. Ek är också vårt viktigaste mångfaldsträd. Över tusen arter, till exempel fjärilar, skalbaggar och lavar, är helt beroende av trädslaget för sin överlevnad. Stora, gamla ekar växer bland annat vid Husebymaden, Osby offerlund, Agnäs och i närheten av Tors källa längs landsvägen Skatelöv–Torne.

Ek i Bjurkärr Åsnen Photo Hans Runesson ©

Karolinerekar

Bokskogen i all ära, Bjurkärrs mest berömda träd är Karolinerekarna. De ovanligt rakvuxna träden påstås ha östligt ursprung. På 1700-talet befann sig Karl XII:s karoliner i Polen. De lär ha stoppat några ekollon i fickan och burit med sig lasten hem till Småland. Idag höjer sig de strama ekarna mot rymden i Bjurkärr.