ÅSNENS BIG FIVE Älg, havsörn, trana, fiskgjuse och storlom. Fem stora däggdjur och fåglar. Fem mäktiga upplevelser i Åsnenområdet. Putsa kikaren och ge dig ut och spana!

Åsnen Big Five Moose Photo: Nils-Arne Thunell

Störst, mäktigast och strikt vegetarian.

Ungefär 300 000–400 000 älgar lever i Sverige. Världens största hjortdjur kan bli upp till två meter i mankhöjd och finns i Åsnenområdets skogar och vid kanten av traktens sjöar och våtmarker. Toftåsa myr, Getnö och västra Åsnenstranden är bra områden att spana efter skogens konung. Djuren är särskilt aktiva vid gryning och i skymning.
Mörkbrun kropp och ben som ser ut att bära ljusa strumpor är kännetecken tillsammans med långnäst mule och tjurens kraftiga horn som fälls under vintern. Normalvikten stannar vid
200–400 kilo, men vissa älgtjurar kan väga över ett halvt ton. Trots imponerande storlek, tycks det som om älgen rinner genom skogen. Djuren är förvånansvärt smidiga och kan förflytta sig långt under kort tid. Vid fara når älgen hastigheter på upp till 60 kilometer i timmen. Under sommaren äter djuren gärna lövträdens skott, blad och kvistar, medan tall- och bärris ingår i vinterkosten. Till skillnad från många andra hjortdjur är älgen ofta en enstöring. Undantaget är under snörika vintrar då flera älgar kan samlas i grupper för gemensamt bete. Brunst och
parning sker under hösten. I oktober startar också älgjakten. Under försommaren föder älgkon 1–2 kalvar.

Åsnen Big Five Havsörn. Photo: Tobias Ivarsson

Sveriges största rovfågel 

och en flygande jätte med ett vingspann som når nästan 2,5 meter. Havsörn lever framförallt av fisk, men fångar också sjöfågel. På 1970-talet höll miljögifter på att
knäcka arten i Sverige. Sedan dess har bland annat vinterutfodring av giftfri mat vänt den trista trenden. Idag finns uppskattningsvis 700 häckande par i Sverige. Flera par lever i Åsnenområdet. Husebymaden och Lidhemssjön är bra platser att spana efter havsörn.

Åsnen Big Five Fiskgjuse. Photo: Hugo Ivarsson

Vit, brun och väldig.

Med ett vingspann på upp till 170 centimeter platsar även fiskgjuse bland Åsnens största rovfåglar. Fågeln tillhör sjöns verkliga karaktärsarter och finns spridd i området.
Vinklade vingar och framskjutna knogar ger fiskgjuse en unik silhuett bland svenska rovfåglar. Åsnen är också perfekt för arten med grunda och fiskrika vatten och ostörda öar. Efter vinter i Västafrika når de första gjusarna sjön under månadsskiftet mars–april. Resan avverkas årligen och mäter ungefär tusen mil tur och retur.

Åsnen Biv Five Trana. Photo Tobias Ivarsson

Högst av alla!

Upp till 130 centimeter hög på långa, gängliga ben och med ett vingspann på drygt två meter. Tranan är högst av alla svenska fåglar. Från att ha varit en vildmarksfågel med i
huvudsak norrländsk utbredning, har arten erövrat Sydsverige. På många platser finns den numera även i människans närhet. Trana är vanlig i Åsnenområdet och ses ofta på sjöstränder, myrar och jordbruksmarker. Flera par häckar till exempel vid Husebymaden.

Åsnen Big Five Storlom. Photo Tobias Ivarsson

Mästerdykaren.

Vindstilla nätter kan storlommens melankoliska rop höras på över en mils avstånd. Det är något tidlöst och gåtfullt över fågeln. Artens förfäder levde redan för 40 miljoner år sedan. Få varelser är så anpassade till ett liv i vatten. Kroppen är lång och platt och täckt med fjädrar som ligger så tight att den påminner om en våtdräkt. Fötterna sitter dessutom långt bak på lommen vilket gör fågeln till en skicklig simmare. Storlom dyker ofta och länge när den söker efter fisk. Boet läggs gärna i kanten av Åsnens småöar och skär. Storlommen kan bli över 25 år gammal. Paren lever i livslånga förhållanden.