Ängsfruktodlingar

Ta en solig slåtteräng, placera den i närheten av sjön Åsnen och låt solen stråla. Kasta sedan din äppelskrutt över axeln och låt kärnorna gro och slå rot. När det lilla trädet vuxit upp ympar du försiktigt in skott från ditt favoritäppelträd. Fortsätt år efter år tills du placerat äppelträd, plommonträd och päronträd utmed stigar och vägar, på ängar och åkerholmar. Du har skapat din egen ängsfruktsodling.

Ängsfruktodlingar i Åsnen

Du som inte har en solig och stenig backe vid sjön Åsnen att odla dina egna träd på är mer än välkommen att njuta av de ängsfruktsodlingar som sedan fyrahundra år växer i södra Åsnen i trakten av Urshult.

Här sätter varje fruktodlare sin egen prägel på sin ängsfruktsodling. Träden står längs stenmurar, vägar och spridda i ängar. Kom hit en solig försommardag och se hela trakten skimra av de rosavita blommorna. Ett besök på hösten präglas av ljuvlig äppeldoft och du kan fylla korgen med äppelmust, plommonmarmelad och så klart ängsfrukt från lokala butiker.

Ängsfruktodlingar i Åsnen

Ympade vildaplar

Redan 1630 har vi bevis för att ängsodlingarna var igång. Äppelträd har funnits i Norden sedan vikingatiden och frukten användes som föda både åt människor och djur. Med tiden föddes kunskapen om hur frukten kan förädlas genom ympning och ängsfruktsodlingen skapades.

Både klimat och mark i södra Åsnen är mycket gynnsamt för fruktodling. Vildaplar och vildpäron togs till vara genom ympning och fick stå kvar där naturen placerat dem. Kombinationen slåtteräng och fruktodling kallas i modernt jordbruk trädjordbruk eller agroforestry och tillämpas jorden runt som ett ypperligt sätt att få ut det mesta av jordbruksmark. 

Ängsfruktodlingar i Åsnen Småland

Till hela Sverige

Under slutet av 1800-talet och början av 1900-talet fick odlingarna kommersiell betydelse och tio miljoner äpplen levererades år 1911 med järnväg till övriga Sverige.

Odlingarna runt Urshult är Sveriges enda bevarade sammanhängande ängsfruktsodlingar och de fick 2013 status som riksintresse för kulturmiljövården. Idag sköts ängarna av ett tjugotal lantbrukare som lägger ner ett stort arbete på beskärning av träden och slagning av ängshöet under dem.